Telewizja Polska a raczej Telewizja Judeopoloni i Postjudeokomuny to instytucja charytatywna finansująca kominowe pensje dzieci byłych prominentów oraz kampanie polityczne wybranych partii politycznych w zależności od okresu panowania Wielkiego Wschodu i B’n’B nad Polską.

Telewizja Polska i Polskie Radio to instytucje, które od początku swego istnienia służyły propagacji judeopoloni, prowadziły szkolenia i nabór ludzi pochodzenia żydowskiego z rodzin syjonistycznych będących wrogami polski tworząc obraz zakłamanej historii oraz talmudyczną rozrywkę kulturalną podporządkowaną globalnej idei socjalizmu totalitarnego.

 

Śmiejesz się z misia, zmienników – śmiejesz się z siebie z idioty, który w obawie o życie uczestniczył w absurdzie narzuconych życia będąc marionetka państwa i jego ponad narodowego planu. (Więcej: http://archiwaipn.vv.si oraz na http://zdekonspirowani.blogspot.com)

Telewizja Polska inwestuje w pensje, autopromocje, wycieczki, propagandę polityczną oraz nowe kanały powtórkowe, za ,które płaci nieświadomy swej roli abonent pakietów telewizji satelitarnej i kablowej w ramach tantiem, jakie wypłaca operator (sat, kabel) za emisje kilkunastu kanałów TVP i PR. Tantiemy związane z ciągła emisją tych samych programów, seriali wiążą się z doskonałymi zarobkami autorów owych programów.

Te same twarze, autorzy, ci sami specjaliści i technicy, dzieci, dzieci i ich dzieci od początku istnienia radia i telewizji przyzwyczaili się do statusu społecznego i bulwersujących pensji będących nie adekwatnymi do wykonywanej pracy…

Telewizja Polska nie jest Polską telewizją i na pewno nie ma żadnej misji związanej z intelektualnym czy kulturalnym rozwojem polaków i młodego pokolenia Polaków świadczy o tym ciągle zaniżany poziom intelektualny i merytoryczny programów misyjnych, filmów dokumentalnych i seriali, które stały się elementem kryptoreklamy firm, korporacji i idei globalizmu i multikulturowości szerzonej przez unie europejska i syjonistycznych wasali juedopoloni.

Telewizja Polska cumuje wraz ze swoją zabójcza misja razem z TVN i Polsatem przy jednym pomoście destabilizacji, demoralizacji i dezinformacji.

Wszystkie tego typu teksty (poniżej) służą legalizacji nielegalnego w obliczu prawa podatku RTV służącego wygodnemu życiu ekipy TVP i PR …

Nielegalnego? Proszę państwa logicznie rzecz biorąc nikt z państwa nie podpisał z dostawca usług TVP czy PR stosownych umów na mocy, których można owy podatek pobierać.

Każdy z was jest przysłowiowym frajerem,  który daje piątkę cwaniakowi w ciemnej bramie…

Wystarczyłby pozew zbiorowy przed trybunałem praw człowieka, aby to telewizja Polska musiała zwrócić cały zapłacony jej haracz wraz z odsetkami!!!!

Tekst propagandowy promujący podatek i biedę pracowników, TVP 🙂
Zauważmy słowa klucze :
-grzmią pracownicy, (czyli są pokrzywdzeni – przez kogo przez was- macie poczuć się winni)
-przerwana emisja (groźba, jeśli nie dacie to przerwiemy nadawanie kłamstw )
-rada, minister, premier (powołanie się na pseudo autorytety tytularne – gówno nigdy nie będzie wartością)
-anachronizm i metody (należy, więc użyć wszelakich form terroru, ponieważ cel uświęca środki)
-wola polityczna (partie muszą wesprzeć tubę propagandową a my się odwdzięczymy czasem emisyjnym i…)

” Czy Telewizja Polska podobnie do greckiej telewizji publicznej wstrzyma emisję? Pracownicy publicznego nadawcy apelują do posłów i senatorów o szybkie decyzje w sprawie zmian w ustawie medialnej. „Brak decyzji może zbliżyć nas do stanu TV greckiej” – grzmią pracownicy TVP.

Rada Pracowników Telewizji Polskiej w piśmie do premiera Donalda Tuska, ministra kultury, szefa TVP i KRRiT oraz sejmowej i senackiej Komisja Kultury i Środków Przekazu zaapelowała o pilne wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie finansowania mediów publicznych.

Obowiązujące zapisy dotyczące ściągalności abonamentu od odbiorników radiowych i
telewizyjnych są w tej chwili nieskuteczne i odbiegają od rozwiązań stosowanych w tym zakresie w innych krajach.

Są również anachronizmem ze względu na mechanizm zbierania. Trudna sytuacja finansowa mediów publicznych w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dyskusje trwają zbyt długo a brak decyzji może zbliżyć nas do stanu TV greckiej.

Nie możemy uwierzyć, że brakuje „woli politycznej” do ratowania mediów mających realizować w społeczeństwie zapisane w ustawie upowszechnianie edukacji obywatelskiej, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z dorobku nauki, oświaty, sportu, wreszcie dostarczanie rzetelnej, wszechstronnej informacji – czytamy w liście Rady Pracowników TVP Członkowie Rady Pracowników, TVP brali udział w wielu zespołach pracujących nad nowoczesnymi rozwiązaniami w tej kwestii. Jak zapewniają, są gotowi w każdej chwili podzielić się wynikami tych prac.

Pracownicy Telewizji Polskiej ostrzegają – dalsza opieszałość legislacyjna to nieodwracalne zniszczenie polskich mediów publicznych!”

Te bzdety są w głównej mierze promowane przez państwo i jej medialną dłoń dezinformacji!

To wy kupując gazety promujecie czasopisma syjonistyczne wypłacając pensje autorom tekstów pisanych według stylów i szablonów, jakie zostały im wpojone przez 5 lat prania mózgu… Ludzie Ci nie pojmują wymowy swoich słów kreując wirtualny świat informacji podprogowej.

Oczywiście to od was zależy czy nadal pragniecie utrzymywać czerwone dynastie, homoseksualizm, reklamy, w których nikt nie proponuje wam współudziału,demoralizacje, kłamstwa historyczne, pozbawiająca nas suwerenności misje unii europejskiej promowana w serialach, dokumentach a nawet filmach fabularnych …

Inna rzeczywistość medialna, inna rzeczywistość życia…

Iluzja była domena kina i teatru jednak nie może ona dotyczyć programów informacyjnych, historycznych czy dokumentalnych …

Telewizja nie może być nawet wyznacznikiem wiedzy, ponieważ przedstawia sytuacje i fakty oczyma autora a nakaz autorytatywny pojawił się już w czasach antycznych i przetrwał w formie wiary w druk, media i nakaz tytularny… Wszystkie formy nakazu autorytatywnego są farsa bazująca na sile, poglądzie otaczającej nas grupy i opinii pseudo ekspertów …

Wierzyć można tylko Bogu (nie religii) i subiektywnemu odczuciu sytuacji, w której możemy się znaleźć my sami jako naoczni świadkowie sytuacji, którą przeanalizujemy…

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

Abonament RTV nielegalny

Reklamy


Tematem gospodarowania odpadami komunalnymi zajmuje się po raz kolejny.
Jednak tym razem postanowiłem się skupić na pewnym przemilczanym fakcie i kilku aspektach pośrednich takich jak zmowa i sitwa oraz drenaż kieszeni podatnika w imię tzw. segregacji śmieciowej.

smieci1

http://radioromantyka.blogspot.com/2012/10/zarobic-na-najbiedniejszych.html

Piękne i górnolotne opinie ekspertów, dumne i w pełni sponsorowane teksty w prasie opisujące segregacja śmieci w imię ratowania przyrody…

Fikcja goni fikcję, która dzięki mediom staje się prawda, o którą większość was poprzez silne wsparcie organizacji non profit (czyżby) będzie walczyło dbając bynajmniej nie o przyrodę, ale zasobne konta uczestniczących w tym przekręcie firm.

Prawdziwe cele ustawy o Gospodarowaniu Odpadami Komunalnymi.

– Wzrost zysku poprzez dogłębną analizę gospodarstw domowych,maksymalizacja zysków kosztem obywatela. Deklaracja jest kojarzona z deklaracjami związanymi ze spisem powszechnym.

– Konsolidacja i monopolizacja rynku komunalnego przez kilka firm będących bezpośrednio powiązanymi z Organizacją pracodawców prywatnych Lewiatan oraz kilka nowo powstałych firm na potrzeby przetargów (warto będzie analizować nazwiska słupów …)

(Konfederacja Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3750 firm zatrudniających w sumie ponad 700 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE – będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. – Jest to jawne wsparcie interesów EU i kolaborujących z nią firm i przedsiębiorców kosztem Polskiego pracownika. http://ligaswiata.pinger.pl/m/11788231/komisja-trojstronna-trilateral 

Warto tutaj dodać iż Andrzej Olechowski i Janusz Palikom to głosy Grupy Bilderberga i Komisji Trójstronnej)

– Maksymalizacja zysków poprzez sprzedaż nowych pojemników służących segregacji (firmy również należącego do nowego lobby powstałego wewnątrz Lewiatana)

– Maksymalizacja zysków poprzez odsprzedaży materiałów wtórnych: papier, szkło, plastik, metal

–  Monopolizacja rynku zapewni firma nietykalność i możliwość zawyżania cen wywozu Śmieci, a także ciche porozumienie z firmami handlowymi w celu zwiększenia ilości sprzedawanych produktów opakowanych w materiały wtórnych …

Dzięki takim manipulacja stworzone kolejne samonapędzające się koło służące wybranym… Odstawiono na boczny tor firmy rodzinne, małych przedsiębiorców tworząc imperium śmieciowe przynoszące miliardy zysku …

Ten nowy podatek zasili konta tych, którzy dzięki znajomością stworzyli cała ustawę dzięki lobbingowi …

Do czego doprowadzi nowa ustawa:

– tworzenie dzikich wysypisk śmieci
– nielegalnej utylizacji materiałów wtórnych
– kontroli społecznej poprzez inwigilacje populacji – posłużą do tego składane deklaracje, dzięki którym oszacuje się ilość osób zamieszkałych w danym mieszkaniu lub domu, ich majętność poprzez analizę odpadów …
– Zanieczyszczeniu ogrodów, lasów, łąk i rzek poprzez nielegalny wywóz śmieci
– Ujednolicenie z ustawą dotycząca wody deszczowej … (Zaciskanie pasa za sprawą nowych podatków)

Już niebawem nasze ulice, lasy, pola i rzeki dzięki tej ustawie zamienia się w jeden wielki ściek i śmietnik… Za który zapłaci każdy obywatel poprzez obojętność i zgodę na zmowy, sitwy i kłamstwa …

smieci2smieci3smieci4
Jak powinna wyglądać gospodarka odpadami komunalnymi?!

– Sponsorowane przez firmy komunalne i miasto pojemniki do segregacji śmieci

– Brak deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi

– Odpowiedzialność prawna firm dotycząca ochrony przyrody na terenie objętym ich działaniem poprzez likwidację dzikich wysypisk

–  Stała i powtarzalna organizacja zbiórek mebli, sprzętu RTV, odzieży, przedmiotów wielko gabarytowych

– Konkurencja na rynku lokalnym – rynek samoczynnie odrzuca słabe firmy.

– Współdzielenie zysku ze sprzedaży odpadów wtórnych z mieszkańcami danej dziwnych

– Współdziałanie zysku ze sprzedaży odpadów wtórnych z mieszkańcami miasta poprzez Wywóz pojemników z miejsc publicznych – wspieranie idei dobra publicznego poprzez organizacje życia społecznego w skali makro i mikro regionów .

Te logiczne wnioski posłużą państwu do samodzielnego podjęcia decyzji …
Myślę, że warto aktywnie sprzeciwić się mafii, która poprzez górnolotne słowa chce maksymalizować zyski czerpiąc dochód z ludzkiej obojętności i strachu …

Człowiek może wszystko, jeśli przestaje odczuwać strach przed ludźmi, którzy poprzez wybór społeczny są ich podwładnymi…

Liczę, że wspólnie poprzez zmasowany protest dopniemy swego …

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

Oto Mafia , która zafundowała Polsce ta ustawę…

palikot, olechowski, verhofstadt Agnieszka Turek i Konrad lesiak Palikot Biedroń Dębski, Rzońca, Ryfiński Hartmann i palikot Łukasz Gibałą Mafia Małgorzata Starczewska Krzysztoszek olechowski i ryfiński

http://nowy-porzadek-swiata.blogspot.com/2013/05/protokoy-medrcow-syjonu.html

PMS Prawa silniejszego potrzeba chleba i milczenie

PMS Prawa silniejszego

PMS Prawa silniejszego monopole

PMS Prawa silniejszego podatki

PMS Prawa silniejszego podatki2

 

Aktualizacja :

smieci5

Wywiad Johna Collinsa z Wojciechem Dydymskim, styczeń 2013 rok (fragment)

Niedopuszczony do druku w kwietniu 2013

J.C: Czy ludzie mają jakikolwiek wpływ na to, kto będzie nimi rządził?

Czy są wstanie zapobiec przejęciu państwa ?

W.D: Absolutnie nie ludzie są pasywni, bierni, nastawienie na pilnowanie własnego koryta i resztek tego, co można nazwać godnością w aspekcie popisu przed grupą środowiskowa… Taka postawa to syndrom niewolnika, któremu wolno się bezkarnie demoralizować, bez prawa do wolnego, logicznego i kreatywnego myślenia …

J.C: Czy człowiek jest dzisiaj kreatorem własnego życia?

W.D: Całkowicie się z tym nie zgodzę. To mit wolności opisanej formami podobnymi do demokracji. Wszystko to wybór kontrolowany przygotowany z gotowych i ponumerowanych kostek. Wielka układanka, której elementy są układane zgodnie z przewidzianym przez konstruktora planem czasu realizacji.

Ludzie wyobrażają sobie wolność jako przynależność do grupy, która konsumuje, głosuje, demoralizuje się poprzez wpływ mediów i strategii oświatowo podatkowej…

Stopniowe zaciskanie pasa, uwstecznienie moralne, zaniżenie standardów edukacyjnych, etycznych oraz standardów życia to proces, który trwa jako kolorowa, medialna nakładka brudnych interesów i wykalkulowanych planów dezintegracji państwa poprzez wewnętrzny system destabilizacji …

Wystarczy spojrzeć: dobrobyt ubrany w kolorowe opakowania żywności, która żywnością już nie jest, rozrywka, która stała się masowym procesem rozpijania narodu uzależnionego od pornografii i rozrywki klasy c i d …

Obniżamy normy moralne i intelektualne.

Idziemy tam gdzie się nam każe, ponieważ zamiast wyboru otwartych wielu drzwi stworzono jedno wąskie przejście, przez które będzie musiał przejść każdy, kto nie będzie chciał się wyróżniać z tłumu podobnych mu imbecyli.

Ludzie posługują się coraz częściej ikonami, obrazkami, uwsteczniając się to etapu, w którym kolor i prostota określała początki ich rozwoju intelektualnego.

Prostota intelektualna i duchowa zmienia człowieka w zwierze, którego instynkty opierają się także na popędach, czemu sprzyja pornografia, tolerancja wobec patologii, sodomii i nowych form rozrywki opartych na hedonizmie …

J.C: Czy to jest już koniec człowieka rozumnego ?

W.D: Według nie tylko mojej opinii niestety tak.

Proces ten został rozpoczęty w grupach i stadach, które stanowiły główne ogniowo zniszczenia indywidualnego jednostki poprzez zatracenie cech indywidualnych i jednostkowych.

 

Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna, bezproduktywna praca biurowa, pustka duchowa, intelektualne zatracenie w hedonizmie, nałogach i popędach oznacza, iż człowiek rozpoczął wsteczną ewolucję idącą poprzez genetykę w stronę mega roju.

J.C:Czy przejęcie władzy w państwie może położyć kres tego typu działaniom?

W.D: I tak i nie .
Ponieważ przejęcie państwa poprzez dobrze zorganizowaną grupę przewrotowa może spowodować ujawnienie ukrytego czynnika rozwiązań alternatywnych, czyli tzw. fałszywych proroków, którzy przed opadnięciem bitewnego kurzu zachęcą ludzi do budowania nowych piramid władzy opartych znów na hierarchii i demokracji nazywając to nowym sloganem propagandowym, który różnił się będzie od poprzednich systemów tylko formami represji i kontroli… Takie posunięcia miały już miejsce (monarchia – socjalizm – demokracja- liberalizm …)

Drugim sposobem jest przewrót absolutny, który nie będzie miał nic z formą pokojowego happeningu wykorzystanego przez świadomych swojej roli fałszywych proroków.

W tym przypadku ważną role odegra obserwacja wyłaniających się z chaosu rewolucji organizacji i niszczenie ich poczynań w samym zarodku poprzez inwigilacje i podstęp. Metody stosowane przez system zastosowane w jego kontroli i niszczeniu przynoszą już dziś spore sukcesy. Rewolucja Absolutna stanie się faktem, ponieważ tylko tak będzie można ludzi zorganizować do odbudowy państwa poprzez wskazanie im procesów manipulacji, którym zostali poddani…

J.C: Czy oznacza to totalitaryzmu?

W.D: Absolutnie nie. Totalitaryzm nie uznaje formy idei dobra publicznego zmuszając społeczeństwo do przeróżnych form pracy na rzecz państwa i jego elit.

Rewolucja absolutna przekształci wszystkie znane element w nowe formy współ egzystencji trudno jednak powiedzieć jak żywy organizm społeczny zasymiluje się z nimi żyjąc od tysiąclecie w różnych wariantach ukrytego niewolnictwa.

Stado może bać się odpowiedzialności, własnych decyzji, samodzielnego marszu bez pasterza i pasożyta…

 

Może, ale nie musi… Wszystko zależy od tego czy zakorzenione schematy hierarchiczne nie zaczną znów niszczyć nowych form kooperacji społecznej …

Na pewno czeka nas ciężka praca.

Zmiana postrzegania rzeczywistości może być dla niektórych osób nie do zaakceptowania, ponieważ urodzeni niewolnicy chcą umrzeć jako niewolnicy…

Szok prawdziwej wolności, dobrobyt, zmieniona forma relacji społecznych może okazać się szokiem dla wielu osób .

J.C: Czy nie jest to rozwiązanie radykalne?

W.D: Owszem, ale jak Pan wyobraża sobie zmiany?

Reformy to zawsze przygotowania to stworzenia problemu, który zostanie spektakularnie na potrzeby ludzi i mediów rozwiązany… My nie tworzymy spektaklu, igrzysk, gry, której ofiarami będą ludzie, my tworzymy przyszłość bez kolorowej nakładki wizualnej, strachu i podatków…

 

Tworzymy zalążki rewolucji, drastyczne, ale skuteczna zmiany, podczas gdy dzisiejsze systemy, gdy kończy się ich data ważności zaczynają ewoluować poprzez wytworzenie bezpiecznej przyszłości dla elit.

 

Jest to forma przeniesienia bogactwa z jednej firmy do drugiej poprzez wojnę i zniszczenie, depopulacje, która wymusza wzrost tępa gospodarczego, popytu, podaży i zysku aż do czasu, kiedy i ta idea się wyczerpie pragnąc nowego przekształcenia…
Poza tym system prowadzi zawsze grę zderzenia tezy z Anty teza, które są elementem dezinformacji kreującej pozorne wojnę za pomocą, której dzieli się naród, grupy a nawet rodziny.

J.C: Czyli głównym elementem zła jest nakaz autorytatywny i hierarchia, o których wielokrotnie pisałeś ?

W.D: Niewątpliwie tak hierarchia i nakaz autorytatywny odgrywają w sztucznym wykreowanym świecie naczelna role kreacji stada na podobieństwo roju, w którym tylko przywódca ma prawo decyzji, rozwoju i szczęścia …  (Wybierz pasterza a stanie się on Twoim pasożytem)
Nie ma dialogu społecznego, bo nie można nazwać wyborów dialogiem, ponieważ jest to dialog polegający na wymianie spisanych na kartkach sloganów…

Prawdziwym wyborem jest możliwość dokonania wyboru własnego reprezentanta spośród każdego obywatela danej społeczności…

 

Systemy polityczne i religijne wykreowały wybór kontrolowany oparty na wyborze osób nam podsuniętych… Obecnie nie głosujemy na ludzi tylko na partie, które aby żyć potrzebują spektakli wyborczych, które czynią ich przestępcze działania legalną forma represji nad podległym im nieświadomym swych poczynań narodem …

Głupota ludzi polega na tym, iż wiedząc o zaistniałej nieprawości mijają ja obojętnie, milcząco godząc się na zastany stan rzeczywistości, która pozbawia ich godności, człowieczeństwa oraz prawdziwego indywidualnego wymiaru wolności …

J.C: Proponuj Pan 7% procentowy podatek czy obniżenie podatków w obecnym trudnym czasie kryzysu i recesji jest dobrym rozwiązaniem ?

W.D: Rozwiązania są dwa całkowite zniesienie podatków oraz zastosowanie 7% płynnego podatku jako jedynego obciążenia obywatela. Jednakże zauważmy,ze samo pojęcie kryzysu jest fikcja literacka, spekulacją obniżające koszta zatrudnienia przy jednoczesnym podniesieniu cen, podatków i obniżeniu jakości produkcji.

 

Kryzys jest forma presji społecznej wskazującej, że państwa narodowe nie dają sobie rady z kryzysem… Dzięki temu narzuci się ludziom nowy porządek w formie rządu globalnego, nowej waluty i nowych schematów kontroli. Sprytne, bardzo sprytne…

 

Wracając do kwestii podatkowej zaproponowany przez nas podatek jest rozwiązaniem wspierającym samofinansowanie rynku lokalnego: nauki, sztuki, edukacji, zdrowia, infrastruktury drogowej czy samorozwoju.

 

Podatnik sam wybiera cele podatkowe, które zasili w danym roku, bez rozliczania PITu, papierów etc. Kwota podatku wprost z dochodu wędruje na konto szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci, do przychodni, do której chodzimy itd. Nie ma tutaj obrotu centralnego i każda złotówka jest przez nas wykorzystana, ten podatek jest elementem przejściowym w drodze do kreacji państwa bez podatku jednakże- pytanie czy społeczeństwo jest gotowe na przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie  , zdrowie i edukację? Społeczeństwo niszczone od 1760 roku nie jest wstanie myśleć samodzielnie, logicznie i odpowiedzialnie, dlatego też potrzebny jest okres przejściowy …

C.S: Jednym słowem państwo będzie opierało się na ?

W.D: Państwo będzie wzrastało w siłę na bazie patriotyzmu lokalnego i ekonomi regionalnej.

Silny region, miasto, wieś, województwo to silne, ale zróżnicowane państwo.

Całkowita niezależność ekonomiczna regionów pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców małych i dużych ośrodków ludzkich bez centralizacji i wyprowadzenia pieniędzy z małych ośrodków.

 

Jednakże trzeba tak wyprofilować przemysł i rolnictwo, aby było one dostosowane do regionalnych wymogów społecznych oraz pożyteczne dla handlu ogólnopolskiego i eksportu pobudzającego koniunkturę danego regionu.

Liga Świata Pożyteczny Idiota.

ligaswiata, e951

ligaswiata, e951

wojciech dydymski 2 20121215-110021.jpg

Masońska konstytucja narzuca nam schemat prawa grup wybranych.

Mówiąc o wolności i prawach spoglądamy na szczyt, na którym nigdy nas nie będzie poprzez aspołeczny system polityczno religijny. Utopia kreacji prawa w oparciu o systemy polityczne i religijne to atrapa procesów wolności wspartych na totalitaryzmie w oparciu o pasożytnictwo twórców prawa na podległym mu narodzie.
Dydymus

Aby zrozumieć nowe idee musimy przede wszystko rozpocząć od nowa bez próby powielania jakichkolwiek znanych już wcześniej schematów pojęciowych, jakie zakorzeniły się jak wirus w naszej świadomości bytowej.

Musimy przestać upatrywać sens w fetyszu i przestać kierować się drogami tzw. rozsądku, ponieważ rozsądek tak naprawdę ogranicza nas do schematów zastanej rzeczywistości nie dając nam możliwość zobaczenia czegoś więcej poza ideą hierarchizacji władzy oraz prostymi ideami schematów życiowych będącymi tylko formami zwierzęcej egzystencji opartej na strachu o byt jednostki, rodziny i stada.

Każdy z tych schematów prowadzi do niemożliwości życia poza stworzonym sztucznie systemem.

Dlatego już od dziecka powtarzają nam schemat psychomanipulacji tak długo aż kłamstwo stanie się prawdą a zdrowy umysł przestanie opierać się fałszywym środkom informacji.

Nie dyskutuj, nie drąż, bój się o wykształcenie, dyplom, prace i pieniądz !
Nie walcz z autorytetem, władza, nauka i kościołem…!

Milcz, słuchaj, siadaj, nie masz pojęcia, o czym mówisz, lepsi od Ciebie, pan x  powiedział pan y wykonał …

Znacie to? Czy to nie jest łamanie umysłu i dostosowanie siłowe do istniejących funkcji społecznych  ?
Czy to nie jest przeniesienie programu MK Ultra i kilku innych programów kontroli umysłu do systemów oświatowych, programów medialnych i sprawnie działających metod zastraszania obywatela poprzez zamknięcie go w niewidzialnym pokoju praw i zasad bez możliwości podjęcia innych decyzji niż te, które zostały zaprogramowane lub wymuszone działaniami osób sterującymi procesami życiowymi całej populacji?

Jak w tych warunkach może zostać ukształtowany wolny, indywidualny i kreatywny umysł ?

Jak w tych warunkach można pragnąc własnego szczęścia skoro twoje szczęście oparte jest na niewolniczej pracy względem całej struktury żerującej na tobie elity ?

Jeśli zaakceptujesz kłamstwo i pokierujesz się tzw. Rozsądkiem już całe życie będziesz elementem statystyki globalnej gry zła ze złem, w której masy niewolniczej traktowane są jak pionki w  rozgrywce  tezy (białe) z anty teza (czarne) .

Walka, synteza, przekształcenie… polegające na zmianie słów kluczowych i nowych formach represji władzy nad stadem .

Kontrola, posłuszeństwo, autorytet.

Proste i całkowicie pozbawione logiki funkcje kreowania stada za pomocą siły oraz psychologii .

Wszystko to wspierane wywleczonymi kosztem duszy słabościami: hedonizm, nałogiem i popędem… Alkohol, nikotyna, narkotyki oraz seks wspomagany nagością, pieniędzmi i pozycjom społeczno zawodowa …

Podziały, stopnie, funkcje, hierarchia, kasty, odznaczenia, dystynkcje, stanowiska, gatunki, pod gatunki… Utopia i farsa z wolności i człowieczeństwa a wszystkie te kłamstwa nazywane są kulturą, postępem, demokratyzacja i rozwiniętym schematem społecznym .

Czy niewolnictwo!? Miało inny podział społeczny? A może socjalizm i komunizm miał inny od demokracji i kapitalizmu oraz libertynizmu podział społeczny i strefę wpływów ?!

Zadaj sobie to pytanie! Nie bój się!

Zobaczysz te same piramidy i te same schematy kontroli i sposoby zarządzania stadem we wszystkich aspektach życia a wolność zawsze była kreowana poprzez demoralizacje, czyli te formy wolności zewnętrznej, które uzależniają ofiarę od konsumpcji, pieniądza, chciwości  i własnych słabości!

 

(Osoba zajęta demoralizacją swego życia i wojną dwóch wykreowanych pierwiastków nie uzurpuje sobie prawa do wolności i władzy pozostając bezwiednym elementem gry.)

Jeśli upatrujesz sens w poniżaniu samego siebie i w służeniu hierarchii kosztem znów samego siebie oznacza to tylko jedno obłąkanie, upadek, brak świadomości otaczającego Cię świata .

Jeśli umiesz głośno powiedzieć nie!

Stracisz materialnie wszystko, co masz …
Ale duchowo narodzi się nowy wolny człowiek pozbawiony wczytanych schematów postrzegania rzeczywistości .

Czy wolny człowiek potrzebuje schierarchizowanej formy władzy, aby kierowali jego dusza i rozumem?
Czy wolny człowiek musi podlegać hierarchii kościelnej, aby ta manipulowała według swego uznania i potrzeb Bogiem i umysłem ?

Czy potrzebujesz władzy świeckiej, aby płacić jej za prawo do życia i pracy ?
Czy potrzebujesz autorytetu, aby kreować własne postrzeganie świata bazujące na logice i duchowości głębszych odczuć ?

Czy potrzebujesz szkolenia, aby dostrzegać wartość piękna i prawdy ?
Czy musisz kierować się kłamstwem i manipulacja, aby osiągnąć cel, jakim jest prawda i wolność duchowa ?

Czy potrzebujesz podatków,arsenałów, pieniędzy, aby ustrzec się wojny i głodu ?

Potrzebujesz alkoholu, seksu i narkotyków, aby być wolnym i spełnionym ?

Zastanów się czy wszystkie te kwestie nie są tylko forma ciężkiego uzależnienia, które odebrało Ci poczytalność, świadomość  oraz sens prawdziwego istnienia ..

Zastanów się, dlaczego masz umierać za wodza, kościół i kawałek ziemi?

Zastanów się, dlaczego tobie dają broń a inni liczą pieniądze finansując obie strony gry, w której wygrywa tylko twórca ołtarza ofiarnego …

Po pewnym czasie pojęcia opisujące schematy istnienia wydadzą Ci się formami obłąkanego bełkotu olbrzyma, który za wszelka cenę chce utrzymać w ryzach krasnala, który poprzez strach dostarcza mu tego, czego olbrzym potrzebuje… Ale jeśli krasnal ucieknie?…Olbrzym powoli zdechnie …!

To strach ogranicza zdolność waszego rozumu do logicznego i wielopoziomowego myślenia .

Ograniczono was do formy konsumpcyjno szkoleniowej, w której pasożyt uczy was uległości względem systemu za pomocą psychologiczno siłowych form represji zwanych rozsądkiem 🙂

Odwaga służy kreacji indywidualności oraz odrzuceniu kłamstwa jako formy piętna!

Przestać być rozsądnym tchórzem, ponieważ tchórzostwem jest obcieraniem samego siebie z godności .

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

 

https://wojciechdydymski.wordpress.com/2013/04/29/prezydent-wojownik-oredownikiem-polski-wolnej-i-suwerennej/

 

http://www.eioba.pl/a/489v/psychomanipulacja-media-polityka-i-dezinformacja

ligaswiata, e951

ligaswiata, e951

Polsce na pewno nie jest potrzebny kolejny prezydent polityk, ale prezydent wojownik, który ortodoksyjnym podejściem do etyki i moralności za pomocą narzędzi lustracyjnych i krótkiego oraz zwięzłego prawa uruchomi proces wyzwolenia i odbudowy suwerenności państwa w oparciu o idee dobra społecznego.
Należy przede wszystkim zastanowić się nad usunięciem słowa polityka ze standardów współ egzystencji społecznej. Idea ligi świata jest tak inna, nowa i świeża, że należy znaleźć i przypisać jej nowe słowo opisujące działania oparte na etycznych systemach współistnienia na podłożu społecznym, duchowym i ekonomicznym .

Zmiana pojęcia musi również dotknąć religii i wymazać to pojęcie jako szkodliwe i dzielące.

Religia i hierarchia kościelna musi zostać zastąpione wiarą w Boga, który nie dzieli, lecz łączy poprzez brak imienia i hierarchii religijnej. Dusza jako jedyny kościół, człowiek jako jedyny upoważniony do relacji bezpośredniej z Bogiem poprzez język ducha i duszy.

Samoograniczenie władzy do roli rady kontraktowej pozwoli nie władać, lecz zarządzać państwem dla ogólnie przyjętego dobra społecznego, w którym nie idea owego dobra będzie najważniejszym celem, lecz będzie nim człowieczeństwo oraz prawo do życia i szczęścia każdej jednostki niezależnie od jej pochodzenia społecznego i statusu ekonomicznego.

Wystąpienie ze struktur unii europejskiej, NATO, niezależność energetyczna osiągnięte poprzez zastosowanie zimnej fuzji, likwidacja pojęcia lichwy oraz oddłużenie całego narodu, odbudowa przemysłu i rolnictwa oraz struktury drogowej i komunikacji wodnej posłuży budowaniu przyszłości opartej na dobrobycie państwa osiągniętego dobrobytem wolnych i niezależnych województw, miast i wiosek.

Stworzenie kilkuset tysięcy nowych miejsc pracy poprzez odbudowę rolnictwa i przemysłu ciężkiego pozwoli napędzić nową infrastrukturę popytu i podaży uniezależniającą Polskę od importu dóbr przemysłu spożywczego i otworzyć rynki wymiany towarowej z zaniechaniem handlu pośredniego oraz różnych form spekulacji  …

Delegalizacja organizacji hierarchicznych i polityczno religijnych, samofinansowanie szkolnictwa i służby zdrowia poprzez wprowadzenie płynnego 7% podatku będącego jedynym obciążeniem podatkowym obywatela przeznaczonym w całości na rozbudowę rynku lokalnego (kultura, oświata, zdrowie, drogi…) …

Niezależna gospodarka regionalna, miejska i gmina bazująca na  zatrzymaniu dochodu pochodzącego z własnej produkcji i rozwoju gospodarki wolnorynkowej …

Nowe formy zatrudnienia bazująca na procentowym udziale w danych przedsięwzięciach wyeliminuje problem kominów płacowych oraz dyskryminacji poprzez stary hierarchiczny system zatrudnienia …

Prostota rozwiązań, minimalizacja administracji państwowej i regionalnej, całkowita dobrowolność ubezpieczeń, likwidacja pojęcia pensji minimalnej oraz emerytury oraz wieku emerytalnego zwiększą siłę rynku sterowanego naturalnymi procesami podaży i popytu …

Likwidacja infrastruktury wojskowej, policyjnej, miejskiej na rzecz silnych służb specjalnych dbających o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa… 24 elitarne  dywizje służb specjalnych pozwolą na zwiększenie wydatków na nowoczesne rozwiązania technologiczne i militarne oparte na polskiej myśli technicznej i naukowej.

Nie można reformować państwa, które samo w sobie nie istnieje będąc upadłym kolosem niszczonym przez pasożyta, jakim jest ukryta infrastruktura judeopoloni.

System władzy szkieletowej oparty na zdemoralizowanym systemie kontroli, lichwy, wymuszeniach podatkowych oraz wielopokoleniowej sitwie musi przestać istnieć a dokonać można tego tylko poprzez politykę wysiedlenia nowych Polaków, czyli ludzi o zmienionych nazwiskach i pochodzeniu.
(Cicha lustracja Ligi Świata trwa od 1999 roku)

Jeśli Polskie społeczeństwo nadal wierzyć będzie w wybór kontrolowany i demoralizacje za pomocą promowanych w formie manipulacji psychologicznej sloganów demokracji i liberalizmu opartego na tolerancji zła nigdy nie będzie zasługiwało na wolność, niepodległość i suwerenność…
Ponieważ wierzy podświadomie w idee niewolnictwa rytualnego, w którym  państwo i kościół manipulują postępowaniem przeciętnego obywatela za pomocą tezy i antytezy, która dzieli, nastawia, prowokuje i niszczy kolejne grupy społeczne …

Ufając kłamstwu stajemy się jego częścią podatną na dalsze coraz bardziej totalitarne i inwazyjne działania podprogowe ograniczające naszą wolność i swobodę obywatelską w oparciu o strach przed wymyślonym przeciwnikiem .

Jeśli idea fałszywej flagi jest wam obca musicie spojrzeć na otaczający was świat jako na fikcję wykreowana rękoma zbrodniarzy …

Jeśli oglądając film zdaje się on wam realny cóż warty jest świat oparty na reżyserii psychologicznej gdzie aspekt sensacji, strachu, terroru miesza się z realiami waszego życia …?

Jeśli dobrze przypatrzycie się nagraniom, zdjęciom z iluzji zwanych zamachami dostrzeżecie te same twarze, te same wypowiedzi, te same frazesy, opinie – ten sam teatr powtarzany i kreowany tak długo aż sami w niego uwierzycie i stwierdzicie, iż wolność jest mniej ważna niż bezpieczeństwo, którego nigdy nie zaznacie w państwie totalitarnym !

Podwyżki cen energii, nowe podatki (deszczówka, śmieci, podatek koszerny, podatek astralny…) oparte na wyzysku i uległości obywatela względem władzy zmuszają nas do przyjęcia piętna ubóstwa, bezdomności i głodu…

Slogan kryzys jest najlepszym elementem zastraszania…

Kryzys stworzony rękoma bankierów i polityków czwartej rzeszy europejskiej oraz marionetek wewnątrz państw członkowskich doprowadził do wyprzedaży dóbr majątkowych, ziem, utraty suwerenność narodowej, wyprzedaży zakładów pracy i zaniechania gospodarki rolnej.

Okiem inteligentnego człowieka jest to wojna, wojna na podłożu ekonomicznym i psychologicznym, na którą wyraziliśmy cichą zgodę poprzez bierność i obojętność…

 

Ten sam człowiek rozumie, że, jeśli odzyskamy ziemie ta wyżywi naród bez potrzeby kreacji pieniądza fiducjarnego, jeśli odzyskami stocznie, kopalnie i fabryki proces wyniszczenie zostanie zatrzymany poprzez odrzucenie idei unii europejskiej i judeopoloni  …

Liczę na wasza pomocą, na pomoc ludzi wolnych, inteligentnych, którzy nigdy nie skakali się idea hierarchizacji i grupowego obłędu …

Liczę na logikę i zrozumienie podstawowych praw społecznych  opartych na dogmacie samostanowienia.

Prawda i słuszność idei nie leży w liczbie jej wyznawców, lecz w prawdziwości jej założeń !

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

wojciech dydymski 2

20121215-110021.jpg

20121215-110113.jpg

Zostaliście przypisani jak psy do różnych form religi i hierarchii zatrącając się w poczuciu przynależności

Większość z was nie zdaje sobie sprawy, że pomimo nadawania sobie wybujałych nazw przynależności społecznej: narodowcy, lewacy, demokraci, chrześcijanie, liberałowie… Jesteście zwykłymi psami łańcuchowymi, które aby żyć muszą znaleźć sobie nogę Pana, przy której kochają warować i szczekać…

Kundle Pis-u, Watykanu, Po, prawicy, lewicy, wykrzywione ryje narodowców, organizacji humanitarnych… całe stado gna za hierarchicznym systemem wartości nie dla siebie tylko dla lidera na szpicy piramidy…

Te osoby nie posiadają godności, nazwiska , twarzy tylko jebane slogany na zaplutych mordach… Waszym Bogiem nie jest już nawet religia, ale fałszywie prorocy – politycy, księża i dewianci o dysfunkcyjnych potrzebach władania głupimi i słabymi psami, które spostrzegają swoją życiowa role w szczekaniu wyuczonych fraz …

Waruj- jedz- pij- pracuj- broń pana- broń idei- zdechnij psie za Pana!

Jak szanować zwierze, które kiedyś było człowiekiem?

Jedna jak i druga strona konfliktu wie ,że Ci ludzie zapatrzeni w jakąkolwiek hierarchię, religie i monarchie to tylko i wyłącznie mięso armatnie spisane już za życia na śmierć intelektualna i duchową… Cel uświęca środki…Prawem Pana jest zabić niewolnika, kiedy przestaje on przynosić korzyść…

Będę was gnoił, ponieważ to lubicie i kochacie, kiedy gnoi was władza, religia, politycy, urzędy, pracodawcy… a wy pragniecie kolejnej piramidy, kolejnych mesjaszy… budujących swoją siłę na waszej nieświadomości procesów, które istnieją od początku tej epoki ludzkości…

Demokracja jest forma współpracy demonów, które egzekwują prawa chroniąc swój byt poprzez wymuszenie podziałów społecznych za sprawa kreowania fałszywej opinii, iż posiadasz wybór jednakże jest to wybór kontrolowany niezagrażający tym, którzy tworzą prawo…

Jesteście sterowaną przez psychologów grupa niepewności we własne słowa ,zagubionym stadem, którego poglądy zostały wam podane na złotej tacy… Poruszacie się w mroku własnej niewiedzy i zagadek…

Lecz co zrobicie, kiedy wszystko to okaże się iluzja zabiorą wam wykształcenie, pieniądze, hierarchiczno religijny schemat władzy i zostawia was samym sobą w ciszy i samotności gdzie tylko nazwisko i umiejętności oraz wiedza będą kształtowały was jako człowieka w współ egzystencji pozbawionej hierarchii…

Co zrobicie, czym wypełnicie pustkę?
Przecież umiecie być tylko niewolnikami, stadem, psami…!

Ulegniecie jak zawsze od milionów lat ponownemu uwstecznieniu intelektualnemu, moralnemu, duchowemu w oczekiwaniu przybycia starych -nowych bogów w postaci powracających statków starej elity…

Tak wygląda ten proces… Nie ma żadnych ewolucji, Bogów w fizycznej powłoce… Jest tylko idea powtarzalności, która wykorzystują wasi Bogowie Ci, którzy tworzą coś, co nazywacie konspiracja, a której częścią jesteście od zawsze…

Znów będziecie szukać idoli, proroków, mesjaszy i władzy… Głupcy można z wami zrobić, co się chce wystarczy podać wam idee jak kawał śmierdzącego mięsa a pozagryzacie się dla tego smakołyku, podzielicie w małe wystraszone stadka i ulegniecie władzy jako niewolnicy …

Żal mi was… Żal mi ludzi, którzy jeszcze są ludźmi… Reszta to mega roj, stado partyjnych i hierarchicznych szczurów, które będziemy jak kobry zjadali…

Wśród moich znajomych nie ma miejsca na osoby udzielający się w jakichkolwiek organizacjach, bowiem te dzielą, ale nigdy nie łącza!

Szukam ludzi nie partii, organizacji i zgniłych idei… Wybierzecie siebie lub umrzecie za kogoś tak jak umierali wasi dziadowie i pradziadowie jako statystyka historii!

Wszyscy kłamcy i manipulanci pokroju Tuska Kaczyńskiego, Palikota, Winnickiego … boja się tylko jednego nieprzeciętnych umysłów i indywidualnych nieprzewidywalnych jednostek

Wojciech Dydymus Dydymski

P.s.
Dwie szybkie, ale bardzo istotne kwestie dla całego społeczeństwa:

13 grudnia: to dzień syjonizmu, zwycięstwa ideologii nad człowiekiem, dzień należący do rytuału okultystycznego.

Dajecie się znów dzielić jak dzieci we mgle… Jarosław Kalkenstein Kaczyński to Syjonista, cwany skorpion podwieszony pod jądra byka symbolizującego Europę, podobnie jak Tusk ten pożyteczny (dla B’n’B), mało inteligentny idiota robi z was wrogów samych siebie za sprawa słów i tricków psychologii zgody…

Żadnych marszy, obchodów, włączania w to ideologii narodowej…

Oni obchodzą święto zmiany władzy, bowiem to wtedy Solidarność została inwigilowana a jej prawdziwi członkowie zostali wydani w ręce morderców przez syjonistów…

Czemu służyły internowania? Internowania służyły tworzeniu list osób niewygodnych… w ciszy Państwowych ośrodków wypoczynkowych zdrajcy Polski: Wałęsa, Mazowiecki, Kuroń i cała reszta fikcyjnych Polaków planowała sprytny manewr zmiany nazwy ustroju i podziału majątku narodowego oraz podziału władzy w Państwie…

Słuchacie węży, skorpionów i hierarchii… Żadnych organizacji i ideologii wielo poziomowych…
Człowiek ponad Hierarchię!

Kwestia druga to osłabienie struktury miast poprzez gwałtowny wzrost liczby mieszkańców napływowych.

Tak niszczy się Państwa i autonomie… prowadząc do niespójności kulturowej, poglądowej, do bezrobocia na rynkach lokalnych do tego prowadzą zabiegi manipulacji prezydentów miast Poznania, Warszawy, Gdańska i Katowic…

Ciekawostką jest specyfika sprowadzanych do dużych miast osób…
Profesjonalistów i studentów w głównej mierze dzieci,krewnych, znajomych znanych i w PRL i w JudeoPolonii przestępców należących do syjonistycznych elit okupujących Polskę!

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

P.s2
Głupcy, głupcy, głupcy!

Wy nadal nic nie rozumiecie dajecie się podpuszczać jak dzieci spamerom hierarchii udającym patriotów …

Zdajecie sobie sprawę,ze 90% artykułów niosących nienawiść do Żydów jest produkowanych przez syjonistów? Dzięki temu kontrolują ruchy NWO a ich strony w wyszukiwarkach są wyżej niż inne wartościowe strony i blogi!

Podniecenia się Chanuką, choć większość z was zna zdjęcia Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego… sprzed dobrych kilku lat…

Oni chcą abyście znów urządzili prawdziwym Żydom w tym Palestyńczykom nowy Holokaustu…

Co wpłynie na wprowadzenie ustawy o mowie nienawiści a także na ograniczenie swobód obywatelskich…

Oni są fałszywymi Żydami – Syjonistami!

Nakłaniają was poprzez artykuły pseudo patriotów do nienawiści skierowanej w zła stronę taki sam scenariusz Hitler realizował w latach 1925-1945 w Niemczech!

To walka Kaina z Ablem!

To oni Kaczyński, Tusk, Wałęsa, Palikot… nakłaniają do antysemityzmu w celu osiągnięcia własnych korzyści…

Kosztem głupców propagujących sfingowane ataki w Internecie…

Sprawdzajcie autorów tekstów jadących na prawdziwych Żydów zdziwicie się skąd wychodzą ich korzenie i pensje!
Z biur partyjnych, organizacji charytatywnych finansowanych przez EU!

Mesjaszem będzie ten, kto obali demokrację, hierarchię i zgniliznę moralną…

Jeśli nie chcecie słuchać prawdy nic wam po moich słowach…

Wojciech Dydymus Dydymski

20121215-104815.jpg

Psychologiczny aspekt zagubienia społeczno zawodowego kobiet: Feminizm, profesjonalizm, osamotnienie…

…a także frustracja, zawód, cynizm… są powodami upadku moralnego wielu kobiet, które nie potrafią odnaleźć się w gąszczu kłamstw i manipulacji…

Dzisiaj wiele osób nazywa to przejściem na ciemna stronę mocy, ponieważ tak jest prościej i tak robią wszyscy w drodze do kariery, pozycji, pieniędzy i splendoru… Kosztem siebie i swego wnętrza !

Towarzystwo, imprezy, alkohol, przygodny seks, samotność duchowa, wyrzuty sumienia są gorsze niż wspomniana wyżej frustracja, co doprowadza do zachwiania równowagi duchowej i psychicznej a tym samym do problemów natury umysłowej, nałogów i wykorzystywania popędu i deprawacji w celu maskowana swoich prawdziwych rozterek i problemów…

Ludzie, którzy powinni w naturalny sposób zmienić swoje postrzegania świata i problemu zaczynają poprzez narastającą frustracje potęgować jej działanie poprzez obalenie granic moralno- społecznych…

Eskalacja problemów poprzez demoralizacja wytwarza błędne koło rozpaczy połączonej z procesem wewnętrznej nienawiści…

I tutaj schemat procesów systemowych zostawił kolejne pułapki na zagubione istoty – zdemoralizowane formy spędzania czasu kosztem własnej struktury osobowej naruszającej tabu tajemniczej strefy fizyczności zarezerwowanej przez tysiąclecia tylko dla samej kobiety bądź tez jej partnera…

Mowa tutaj o koedukacji około seksualnej, czyli przenoszenie projekcji podprogowych spostrzeganych i wpajanych poprzez media, literaturę i negatywne ingerencje społeczne…

Tak seksizm, formy deprawacji społecznej, feminizm-anarchistyczny, utożsamianie kobiety, dotyku, relacji damsko męskich z seksem i fetyszem…

Zatarcie granicy prywatności, intymności na rzecz demoralizacji i powszechnej deprawacji jako mody i elementu dnia codziennego …

Spa, masaże rytualne (otwarcie wewnętrznych czakr, systemów komunikacji poza werbalnej…), łączenie nagości z koedukacyjnym wypoczynkiem, bezpruderyjności, nagość, choroby przenoszone drogami kontaktu płciowych, zatarcie granic wstydu, zła,normalności …

Wszystko to nazwano niewinna forma rozrywki, luksusowym wypoczynkiem, ekskluzywnymi zabiegami… Ani słowa o okultyzmie i jego wpływie na dusze i umysł, orgiach, deprawacji, amoralności tych zachowań przenoszonych bezpośrednio z czasów starożytnych i antycznych… Na grunt współczesności… Jako forma piętna i deprawacji…

Każde upadające społeczeństwo, rasa i gatunek rozpoczynają swój marsz od rozluźnienia norm społeczno – etycznych, wyhamowania intelektualnego poprzez nacisk na kult ciała, waginy i fallusa oraz poprzez wprowadzenia podziału kastowego i hierarchicznego…

Wszystkie oznaki końca jednostki jak i całego społeczeństwa są już nie tylko widoczne, ale ich formy stały się forsą zmieniającą ludzki światopogląd i duchowość w trybie ekspresowym…co ma położyć kres protestom, słowom oburzenia i krytyki…

Zabrzmi to anachronicznie, ale ratujcie własne dusze, własne umysły i uciekajcie od ludzi, którzy tworzą frustracje i demoralizacja waszego życia myśli i pracy!

Profesjonalizm, na który kładzie nacisk humanizm to zabójstwo duchowości poprzez profanacje i przenicowanie waszego umysłu i duszy…

Popatrzcie na naukowców, urzędników, księży i polityków…to czyste zło broniące zakamarków zła przed dobrem,przejawami współczucia,litości, empatii oraz równości społecznej…

Na ustach tych ludzi kwitnie słowo demokracja i tolerancja, które podszyte są chęcią wytworzenia wartości tych pojęć dla zamkniętych nietykalnych grup społecznych zwanych władza!

Nie będzie nowych mesjaszy… Nie będzie happy endu… Będzie tylko cisza a za nią znów otworzą się drzwi nowego początku…

Abyśmy tym razem wygrali własne szczęście, moralność i kreatywność poprzez zabójstwo hierarchii w dniu jej narodzin!

Wojciech Dydymus Dydymski

20121214-130500.jpg

Nie ma osób zadłużonych istnieją tylko osoby pokrzywdzone.

W Polsce jak i na całym świecie nie ma obecnie osób zadłużonych istnieją natomiast osoby okradzione i poszkodowane przez instytucje finansowe zwane bankami, giełdami, strukturami państwowymi, ubezpieczycielami i para bankami…

Głównym celem tych instytucji jest lichwa polegająca na manipulacji, która ma udawać działania pro społeczne będące faktycznie długoterminowym sposobem uzależnienia od środków finansowych (i ich pochodnych: akcje, obligacje…) zadłużających planowo kolejne warstwy społeczne za sprawa ciągle wzrastających kosztów utrzymania oraz systematycznie narzucanych podatków od każdego istotnego aspektu życia.

( tak, aby niewolnik – podatatnik zrozumiał wreszcie, iż pieniądz jest wykreowany tylko po to, aby płacić za jego pomocą za prawo do życia składając jednocześnie hołd i ofiarę (z siebie m.in. poprzez dobrowolny udział w wojnie) fałszywym bożkom min. mamonowi)

Ten sprytny system kreacji pieniądza został stworzony wraz z pieniądzem fiducjarnym a więc takim, którego wartość określana jest sztucznie poprzez spekulacje a nie fizyczna wartość nabywcza…

Lichwa stała się produktem naczelnym w kreowaniu niewolnictwa poprzez fetysz, którego prawdziwą wartość leży w zależności użytkowników od jego kreatorów…

Zauważyć należy ,że słowo pieniądz jeszcze tak niedawno zastępowane było takimi pojęciami jak żeton kopalniany czy miarka ryżu.

Nie trzeba generalizować, aby poprzez logiczny ciąg rozumowania stwierdzić, że zostaliśmy niewolnikami przez coś, co miało zapewnić nam dobrobyt, bogactwo, niezależność i bliżej nieokreślona wolność…

Nieokreślona, ponieważ pieniądz nie jest potrzebny w kreowaniu i realizacji marzeń w społeczeństwie pozbawionym hierarchii i zależności od fetyszy, które tamują nasze marzenia i poczynania za sprawa nie logicznych praw i ograniczeń…

Sami założyliśmy sobie kajdany, sami wykreowaliśmy elitę, która żyje naszym kosztem, sami przyjęliśmy piętno fetyszu i jego pochodne, które coraz bardziej okrajają naszą wolność tworząc groteskę z życia, rozwoju i wolności.

Sami założyliśmy sobie pas, który elita zwiększając własne wydatki karze nam zaciskać…

Logicznym, więc jest rozumowanie, iż tylko system pozbawiony hierarchii nie wytwarza uzależnień i ograniczeń oraz samo ograniczeń opartych na prawie elit do szczęścia kosztem reszty społeczeństwa…

Trzeba być tępym, aby idąc polna drogą godzić się brać na barana kogoś, kto będzie nam rozkazywał, dokąd iść i co robić… Ten system został stworzony za pomocą następujących prostych chwytów: strach, określenie nierealnych korzyści, oraz natłoku informacji wskazujących iż kreacja człowieka jest formą stadnej i kontrolowalnej egzystencji…:

Oni mają dobrego króla, prezydenta, wodza, oni mają mądry rząd, oni są silna grupa, oni wiedzą jak dobrać wodza…
Te slogany były i są tworzone przez sama władze i elity uprzywilejowane czerpiące zyski z reszty społeczeństwa !

Zaczęto mówić o człowieku w liczbie mnogiej zapominając a później negując jego indywidualność upatrując siłę w jednostkach alpha posiadających niezwykłe cechy przywódcze… Uwierzyliście w powtarzane tak często kłamstwa, że stały się one prawdą i dla was…!

Jako wolna indywidualna jednostka człowiek nie może sobie pozwolić na balast wzięcia na plecy pasożyta w postaci: religi, monarchii, partii, instytucji finansowych i strukturalnych…

Człowiek może i musi reprezentować siebie poprzez nazwisko, myśli i poglądy a nie poprzez przynależność strukturalno hierarchiczną…

Człowiek może i musi reprezentować państwo poprzez logiczna współpracę w sferze edukacyjnej, zawodowej i społecznej wytwarzając naturalne sposoby rozwiązywania problemów bez tworzenia hierarchii i kręgów osób lepszych – ponieważ takich nie ma!!!

Pożyczając 1 złotówkę jesteś winien 1 złotówkę a nie jak stara się nam wmówić 1,01 czy 2 lub 5 złotych…

Chyba, że ten ktoś razem z tobą tworzy wartość pieniądza poprzez wspólna prace wtedy zysk należy podzielić sprawiedliwie pomiędzy wszystkie osoby uczestniczące w projekcie…

To jest logika, sprawiedliwość i bez hierarchiczny system prowadzenia państwa, ekonomii i biznesu…

Nie trzeba kończyć studiów i być ekonomista, aby zrozumieć, ze takowy kierunek i towarzyszące im pojęcia to manipulacja, kłamstwa mające poprzez bagno zawiłości i nieścisłości doprowadzić niezorientowane osoby do upadku i bankructwa …

Pamiętajcie oprócz lichwy jeszcze tylko zemsta się nie przedawnia i najlepiej smakuje na zimno…

Paradoksy to główny element niewolnictwa… Jest mnóstwo niewykorzystanych lub niewłaściwie wykorzystanych pieniędzy, ale nie korzystają z nich umierający z głodu, pragnienia i bezdomności…

Paradoks mieszkaniowy mamy nadmiar mieszkań oraz ogromna liczbę bezdomnych, którym można by zaproponować mieszkania w zamian za prace… Ale byłoby to nie dopuszczalne z punktu widzenia etyki biznesu ,dochodu ,interesu społecznego …

Ta pseudo etyka to statystyka i zysk ponad dobrem i interesem społecznym !

Chciwość, demoralizacja, celowość ubóstwa to celowe dążenie do depopulacji i pogłębienia różnic kastowych, co szybko wpłynie na wytworzenie nowych form niewolnictwa na bazie paradoksów okultystycznych… Które gloryfikują ludobójstwo, niewolnictwo oraz statystykę …

Bo statystyczny rząd i bank ma się dobrze …
A Ty? Przecież statystycznie nie jest źle – jeśli Pan X zarabia 10 tysięcy a bezdomny Y- 0 złotych , to statystycznie istnieje równowaga, dobrobyt i wysoka średnia krajowa …

Co najważniejsze 50% populacji z powyższej statystyki przeżyje zimę i wyda 20% więcej na święta niż w roku ubiegłym – napędzając spowolnioną po kryzysie gospodarkę …

Żyjesz w świecie iluzji i paradoksów w ,którym Twoje życie jest statystyką podszytą nonsensem.

Wojciech Dydymus Dydymski

20121128-163840.jpg

Ubezwłasnowolnienie deprawatorów życia społecznego w oparciu o istotę praw naturalnych

Kto zagraża wartością i moralności zagraża samemu sobie i należy go ubezwłasnowolnić w dobrze pojętym interesie społecznym, aby deprawator nie stał się autorytetem, którego poczynania są bezmyślnie kopiowane i powielane na gruncie społecznym.

Prawo, które pozwala na demoralizacje i wyróżnia deprawatorów przestaje być miarodajnym wyznacznikiem norm społecznych a staje się farsą z człowieczeństwa i rządzących nim praw naturalnych przez to każdy człowiek ma prawo obalić zdemoralizowany system w celu obrony wartości, moralności, rodziny i człowieczeństwa…

Prawo amoralne zakłada wprowadzenie zachowań patologicznych do struktury społecznej w formie zakamuflowanej tolerancji dla zła, którego podstawami stały się sodomia, feminizm, multikulturowości, aborcja, modyfikacja genetyczna… oraz obrona praw deprawatorów życia społecznego zwana antysemityzmem, która tworzy tarcze obronna dla faszyzmu, komunizmu, liberalizacji, syjonizmu, okultyzmu i religi…

Nietykalność patologicznych elit i piętnowanie narodu jako formy niewolniczej jest przestępstwem wobec prawa, społeczeństwa, moralności i zasad.

Dlatego wypowiedzenie posłuszeństwa anty społecznej władzy nie jest przestępstwem, ale obowiązkiem każdego obywatela w procesie ratowania państwa, regionu, województwa… przed okultyzmem, deprawacją i patologia zachowań struktur władzy i religi…

Głównym powodem udanego zamachu władzy i religi na naród jest kłamstwo zawarte w sformułowaniu: „cel uświęca środki”,którym posługują się wszyscy członkowie tajnych stowarzyszeń a które wskazuje jednoznacznie na możliwość zastosowania kłamstw, zdrady, podstępu, zbrodni i krzywoprzysięstwa… W celu osiągnięcia własnych nawet najbardziej przerażających celów kosztem reszty społeczeństwa…

Dzisiejsze partie, kościół, urzędy… to gniazda węży, których rodzice byli tym, przed czym sztucznie przestrzegają ich dzieci: faszyzm, komunizm… Te społecznie niebezpieczne pojęcia żyją w formie Syjonizmu przybierającego dogodną dla siebie formę egzystencji…

A więc należy stwierdzić, iż tajne stowarzyszenia są forma najniebezpieczniejszych wirusa żerującego wewnątrz zdrowego organizmu państwa w celu jego wyniszczenie i spustoszenia…

Gdyby ludzie przetarli oczy i spojrzeli na historie tak jak patrzy się na wymierną korzyść zobaczyliby nić powiązań pomiędzy komunizmem, kapitalizmem, liberalizmem, demokracja… a syjonizmem, religia a tajnymi stowarzyszeniami nie wierząc już w słowa wypowiadane przez kłamców w celu osiągnięcia celów nadrzędnych, jakimi są globalizm, depopulacja i hierarchizacja kastowa oparta na jednej religi, jednej walucie i jednym ustroju…

Tusk, Kaczyński, Palikot, Miller, Kwaśniewski, Wałęsa, Komorowski… to niebezpiecznie dla społeczeństwa, Polski, Świata syjoniści, dzieci czerwonych i czarnych armii, propagatorzy idei deprawacji, kłamcy, Masoni… Współorganizatorzy NWO, Klubu Bilderberga, Komisji Trójstronnej oraz Rządu Światowego…

To marionetki w rękach twórców planu, w którym człowiek jest tylko obserwatorem, niewolnikiem, który ma prawo tylko do jednego wyboru… rodzaju własnej śmierci poprzez jedzenie, picie, oddychanie, deprawacje…

Ubezwłasnowolnienie tych ludzi jest kwestia czasu… zabicie ich wpływu na społeczeństwo jest też tylko kwestią czasu…

Jednakże powyższego czasu jest coraz mniej… w wyniku waszej obojętności, arogancji oraz wiary w kolejne twory będące nowymi formami masońskiej tezy i anty tezy dzielącej społeczeństwa i grupy na bezbronne twory pogrążone w agonii rozkładającej ją anarchii…

Odrzucenie hierarchii to także odrzucenie organizacji, związków, fundacji, stowarzyszeń, religi, anarchii… człowieczeństwo wymaga umiejętności wytworzenia z siebie samego jednostki posiadającej honor, odwagę i determinację, aby w imieniu swojego nazwiska, rodziny i państwa przeciwstawić się kłamstwu pasożytów i wirusów, które podjęły się zdemoralizowania i zdeprawowania waszego umysłu, domu i państwa…

Po rewolucji nie wolno wam stworzyć ani jednej organizacji, kościoła oraz stowarzyszenia, ponieważ tylko człowiek może odpowiadać przed człowiekiem a każda forma organizacji wytwarza hierarchię, siłę, patologie i tajne kręgi negujące szarego obywatela, jego wolność i suwerenność…

Wojciech Dydymus Dydymski

20121118-154328.jpg